ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ตำหนักใต้ ซ.7-9 ม.2 และ บ.สันต้นกอก ม.3 ต.ดอนแก้ว
ดับไฟปฏิบัติงานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าและสายแรงต่ำ
04/08/2565 09:00
04/08/2565 17:00
กฟอ.สารภี
095-7099904
ณัฐวุฒิ วิชัย