ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยโรงกระทะ ซอยเจริญวัยและแนวถนน ฝั่งน้ำเค็มตลอดทั้งแนวถึงหน้าวัดแสมขาว
ปักเสาย้ายแนวสุขุมวิทสายเก่า
25/08/2562 08:00
25/08/2562 17:00
กฟอ.บางปะกง
0955758564
ณัฐพงษ์ ศิริรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด