ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางหลวงหมายเลข 3023 ถนนพานทอง-หนองกาน้ำ-บ้านบึง
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย 22 เควี ก่อสร้างปักเสาพาดสาย แนวถนนพานทอง-หนองกาน้ำ-บ้านบึง ฝั่งขวา ตั้งแต่หน้าบริษัท ดีเร็นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด ถึง หน้าบริษัท ซีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
20/01/2562 08:30
20/01/2562 17:00
กฟอ.พานทอง
038-451146
สมชัย สมจิตต์
ลำดับดาวน์โหลด