ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่ชยาราม หมู่ 19 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง รื้อถอนและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้มีไฟฟ้าดับ ตั้งแต่บริเวณปากทางสามแยกเข้าไปฟาร์มหมูบ้านห้วยเฮี้ยน จนถึงปลายสายบ้านใหม่ชยาราม (ตามแผนผังแนบ)
24/05/2562 09:00
24/05/2562 12:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กฤตพัส ธรรมชัย