ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย ถนนราษฎร์บำรุงหน้าบริษัทไทยประกันชีวิต ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
จะดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายต่ำ
18/01/2562 09:00
18/01/2562 16:00
กฟอ.โพนพิสัย
042-471-678 และ 042-471-366
ธนชัย ไชยธรรมมา
ลำดับดาวน์โหลด
1รายระเอียด