ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟ ตั้งแต่บริเวณ รร.พะเยาประสาธวิทย์ ถึง บ.แม่จว้า
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
17/11/2564 09:00
17/11/2564 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด