ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลแสนชาติ
บ้านแซงแหลม ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
13/06/2563 09:00
13/06/2563 14:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
093-8971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด