ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DISS ชั่วคราว บ้านคำแก้ว ถึง BUA1S-15/1 ถึง DISS ชั่วคราว ก่อน บ.ศรีเทพยางพารา จำกัด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาและเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม.
1. ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านคำแก้ว
03/02/2563 07:00
03/02/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด