ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำพุง ถึง บ้านด่านดู่ ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 12.20 เมตร แซมไลน์ จำนวน 1 ต้น
17/10/2562 08:30
17/10/2562 16:30
กฟอ.ด่านซ้าย
042819319
สุลาลักษณ์ ใจเที่ยง
ลำดับดาวน์โหลด