ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านชะโนนน้อย ,บ้านโพนสวรรค์, บ้านคำเตย ,บ้านใหม่ศรีปทุม, บ้านชะโนนใหญ่ ,บ้านโพนค้อ ,บ้านกล้วย ตำบลคำเตย ตำบลขามเฒ่า
PEA นครพนมจะทำตัดต้นไม้และปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
10/06/2563 09:00
10/06/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด