ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยนาจอมเทียน 14
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนสายแรงสูง
16/01/2563 08:00
16/01/2563 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
038907896
วัฒนา สกุลมา