ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวีระวิศวการ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
13/10/2564 09:00
13/10/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896130
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด