ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตรงข้ามปาก ซ.น่ำเก๊ก ถึง ปาก ซ.สินชัย แนวถนนเอกชัย-บางบอนขาออก กทม.
ก่อสร้าง ระบบสายส่ง 115 kV
11/07/2564 08:00
11/07/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด