ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยบ่อแก้ว บ.กอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1. รื้อถอนเสา 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
2. ปักเสา 12 เมตร จำนวน 6 ต้น
16/05/2562 09:00
16/05/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470374
อัสดางค์ มั่งคั่ง
ลำดับดาวน์โหลด