ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณบ้านบ่อโพร่ง หมู่ที่ 14 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตั้งแต่บริเวณบ้านบ่อโพร่ง หมู่ที่ 14 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
30/01/2562 09:00
30/01/2562 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์