ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าหัด ถึง บ้านหัวนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงงสูง
13/02/2564 08:00
13/02/2564 16:00
กฟจ.น่าน
054718120
ชาญวิทย์ วงศ์ภาดี
ลำดับดาวน์โหลด