ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไลน์เเยก ม.รสสุคนธ์ ถึงชนเเดนไฟฟ้านครหลวง
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณไลน์เเยก ม.รสสุคนธ์ ถึงชนเเดนไฟฟ้านครหลวง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง
27/04/2562 08:00
27/04/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด