ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 4 , 5 และ หน้าอบต.บ้านร่อม
1.บริเวณก่อนถึงวัดบ้านร่อม เวลา 09.00 – 10.00 น.
2.บริเวณวัดบ้านร่อม(หน้า อบต.บ้านร่อม) เวลา 10.00 – 11.00 น.
3.บริเวณหมู่ 4 ต.บ้านร่อม เวลา 11.00 – 12.00 น.
4.บริเวณหมู่ 5 ต.บ้านร่อม เวลา 13.30 – 14.30 น.
31/01/2561 09:00
31/01/2561 15:00
กฟอ.ท่าเรือ
0851818682
ณัฐพล กุลบุตร
ลำดับดาวน์โหลด