ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสุขกมล หมู่9 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ซอยสุขกมล หมู่9 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดับไฟเพื่อติดตั้งดรอปเอาท์ป้องกันไลน์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 13.00 น
04/06/2563 11:00
04/06/2563 13:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
นฤเบศร วังคะฮาต
ลำดับดาวน์โหลด