ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงยางใต้ ม.2 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
18/05/2565 09:00
18/05/2565 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด