ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 6 - 7 เหนือ ถนนสาย 15 ถึง บ้านมาบขมิ้น และชุมชนบ้านชากมันเทศ
บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
20/03/2563 08:00
20/03/2563 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ