ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโลตัสทุ่งสว่าง ถึงสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเล ถ.นม.-โชคชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ติดตั้งแอร์เบรกสวิตซ์ 115 kV
28/01/2561 08:00
28/01/2561 17:00
กฟจ.นครราชสีมา
044-258484
สุวรรณ วิกสูงเนิน
ลำดับดาวน์โหลด
1ปรับปรุงระบบ 115kV