ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาหนุน 2 ถึง บ้านสบขุ่น และบ้านเชียงแล ถึงบ้านนาทราย
เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง สายไฟฟ้าแรงสูงใกล้อาคาร
บริเวณบ้านนาหนุน 1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
29/04/2563 09:00
29/04/2563 13:00
กฟอ.ท่าวังผา
054799125
เอกพันธ์ ปัญญาภู
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประชาสัมพันธ์งดจ่ายไฟ