ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านสันนา
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ไฟฟ้าดับ
- หัวหมู่บ้านสันนาจนถึงบ้านสันนา ซอย 4(สามแยกหมู่บ้านสันนา) เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.
- - สี่แยกทุ่งเกลี้ยงไปจนถึงหมู่บ้านม่วงคำ เวลา 08.30 – 09.30 น. และเวลา 16.00 - 17.00 น.
11/12/2564 08:30
11/12/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด