ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนสามชัย ตั้งแต่ แยกตัดถนนประชาธิปัตย์ ถึง แยกตัดถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพิ่มขนาดหม้อแปลงจำนวน 1 เครื่อง และ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต้น Riser Pole จำนวน 2 ต้น
23/10/2563 09:00
23/10/2563 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ