ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.พันขาง,บ.โพธิ์ชัน ,บ.กุดเรือ และบ.โพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ช่วงระหว่าง บ.พันขาง - บ.โพธิ์ชัน ต.นางาม อ.เสลภุมิ จ.ร้อยเอ็ด
22/11/2562 08:00
22/11/2562 16:00
กฟอ.เสลภูมิ
043-551455
สัมพันธ์ ศรีวาสน์
ลำดับดาวน์โหลด