ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
คลอง 2 หมู่บ้านธารารินทร์ ซอย 5
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ พร้อมตัดจ่าย
10/02/2564 09:00
10/02/2564 12:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
จิรโรจ เจริญผ่อง
ลำดับดาวน์โหลด