ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสาธารณสุขอำเภอหนองหาน
ดับไฟพาดสาย SAC 185 ตร.มม. ระยะทาง 200 ม.
17/10/2562 09:00
17/10/2562 17:00
กฟอ.หนองหาน
080-1862034
ยุทธศักดิ์ เลิศพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด