ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดงมะกรูดคุ้มเกษตร ถึง บ้านโนนสะอาด ต.หนองไฮ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
11/08/2565 09:00
11/08/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ