ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงซอยแจ่มจันทร์ ซอยอู่ต่อเรือหาดวอน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ
หม้อแปลงซอยแจ่มจันทร์ ซอยอู่ต่อเรือหาดวอน
12/02/2564 09:00
12/02/2564 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด