โครงการเชื่อมโยงโครงการต่างๆ กับระบบงาน กฟภ. VSPP

การดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

  • 11 July 2016
  • Author: Pea04
  • Number of views: 7121
  • 0 Comments
การดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
Print