โครงการเชื่อมโยงโครงการต่างๆ กับระบบงาน กฟภ. VSPP

ประกาศ กฟภ. เรื่อง การแจ้งเลื่อน SCOD โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)

  • 11 July 2016
  • Author: Pea04
  • Number of views: 9096
  • 0 Comments
ประกาศ PEA เรื่องแจ้งเลื่อน SCOD rooftop ปี 56 และ 58
Print