บทความ

การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ชลบุรี

  • 2 May 2018
  • Author: 497987
  • Number of views: 197
  • 0 Comments

       คุณปกรณ์ นุตบุญเลิศ  ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561” สำหรับ   การไฟฟ้าภาค 3 การไฟฟ้าเขต 1 และ    การไฟฟ้าชั้น 1 2 3  ณ ห้องประชุม กฟก.1 จ.พระนครศรีอยุธยา

                      

          คุณสงบ นราศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561 สำหรับการไฟฟ้าภาค 3        การไฟฟ้าเขต 2 และ 3 และการไฟฟ้าชั้น 1 2 3  ณ ห้องประชุม กฟก.2 จ.ชลบุรี

Print
Tags:
Rate this article:
No rating