บทความ

การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561 จ.อุบลราชธานี

  • 2 May 2018
  • Author: 497987
  • Number of views: 200
  • 0 Comments

คุณสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2561 สำหรับการไฟฟ้าภาค 2 ทั้ง 3 การไฟฟ้าเขต และการไฟฟ้าชั้น 1 2 3  ณ ห้องประชุม กฟฉ.2 จ.อุบลราชธานี


Print
Tags:
Rate this article:
No rating