บทความ

หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) สำหรับ คณะผู้ตรวจประเมินภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) สำหรับ คณะผู้ตรวจประเมินภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คลิกเพื่อดูรายระเอียด :

Print
Tags:
Rate this article:
.2