บทความ

หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) สำหรับ คณะผู้ตรวจประเมินภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  • 14 June 2019
  • Author: 497987
  • Number of views: 1572
  • 0 Comments

หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) สำหรับ คณะผู้ตรวจประเมินภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คลิกเพื่อดูรายระเอียด :

Print
Tags:
Rate this article:
No rating