บทความ

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวน/ปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)

  • 14 June 2019
  • Author: 497987
  • Number of views: 3184
  • 0 Comments

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวน/ปรับปรุงแผนและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(Business Continuity Management System : BCMS) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)

คลิกเพื่อดูรายระเอียด :

Print
Tags:
Rate this article:
No rating