แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

พายุฝนลมกรรโชกแรงพัดต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าขาดและตกอยู่ใกล้รถ อาจเกิดอันตราย อย่าเข้าใกล้

พายุฝนลมกรรโชกแรงพัดต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าขาดและตกอยู่ใกล้รถ อาจเกิดอันตราย อย่าเข้าใกล้

พายุฝนลมกรรโชกแรงพัดต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าขาดและตกอยู่ใกล้รถ อาจเกิดอันตราย อย่าเข้าใกล้

0 919
12345678910Last