แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เรื่อง ขายรถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก(มีหลังคา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เรื่อง ขายรถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก(มีหลังคา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เรื่อง ขายรถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก(มีหลังคา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 มะลิวัลย์ เลขที่ ฉ.1 ขก.2(มลว.) 705ขายเฉพาะเจาะจง มิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 724 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 มะลิวัลย์  เลขที่ ฉ.1 ขก.2(มลว.) 705ขายเฉพาะเจาะจง มิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 724 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 มะลิวัลย์ เลขที่ ฉ.1 ขก.2(มลว.) 705ขายเฉพาะเจาะจง มิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 724 เครื่อง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 226 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 226 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 226 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ฉ.1 บฬ.(คพ) 1402 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 5,423 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ  เลขที่ ฉ.1 บฬ.(คพ) 1402 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 5,423 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ฉ.1 บฬ.(คพ) 1402 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 5,423 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร เลขที่ ฉ.1 สน(คพ) 670 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 4,255 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร  เลขที่ ฉ.1 สน(คพ) 670 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 4,255 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร เลขที่ ฉ.1 สน(คพ) 670 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 4,255 เครื่อง

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.อู่ทอง

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.อู่ทอง

First45678910111213Last

ค้นหาประกาศ