แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต.3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรี เรื่่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์,หม้อแปลง,รถยนต์ (ชำรุด) และเครื่องสูบน้ำ หอถังเหล็ก เครื่องสูบน้ำบาดาลและระบบผลิตน้ำสะอาด ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต.3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรี เรื่่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์,หม้อแปลง,รถยนต์ (ชำรุด) และเครื่องสูบน้ำ หอถังเหล็ก เครื่องสูบน้ำบาดาลและระบบผลิตน้ำสะอาด ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต.3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรี เรื่่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์,หม้อแปลง,รถยนต์ (ชำรุด) และเครื่องสูบน้ำ หอถังเหล็ก เครื่องสูบน้ำบาดาลและระบบผลิตน้ำสะอาด ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด ซีที.วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด ซีที.วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด ซีที.วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บุรีรัมย์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.บุรีรัมย์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายเครื่องเพอร์ซัลนอลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุด ของ กฟน.1 จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ประกาศขายเครื่องเพอร์ซัลนอลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุด ของ กฟน.1 จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.ท่าม่วง

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.ท่าม่วง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทหม้อแปลงเก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.กระทุ่มแบน

ประกาศขายพัสดุประเภทหม้อแปลงเก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.กระทุ่มแบน

First3456789101112Last

ค้นหาประกาศ