แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 360เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 360เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โชคชัย เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โชคชัย เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาสมิง ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถบรรทุก 6 ตัน จำนวน 1 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาสมิง ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถบรรทุก 6 ตัน จำนวน 1 รายการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาสมิง ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถบรรทุก 6 ตัน จำนวน 1 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคำ ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 2 รายการ 855 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคำ ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 2 รายการ 855 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 616 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 616 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 616 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 550เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 550เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First234567891011Last

ค้นหาประกาศ