แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 9 รายการ 274 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 9 รายการ 274 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 5 รายการ 152 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 5 รายการ 152 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 5 รายการ 701 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 5 รายการ 701 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 16 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 16 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 16 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายหม้อแปลงชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 เครื่อง กฟส.ไทรโยค

ประกาศขายหม้อแปลงชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 เครื่อง กฟส.ไทรโยค

ประกาศขายหม้อแปลงชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เครื่อง กฟส.ไทรโยค

ประกาศขายหม้อแปลงชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เครื่อง กฟส.ไทรโยค

ประกาศ ยกเลิกจำหน่ายพัสดุประมูลขายทอดตลาด อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศ ยกเลิกจำหน่ายพัสดุประมูลขายทอดตลาด อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 737เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 737เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประเภทอุปกรณ์สำนักงาน(ตู้เซฟและเซฟใส่เงิน) จำนวน 1 รายการ

ประกาศขายทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประเภทอุปกรณ์สำนักงาน(ตู้เซฟและเซฟใส่เงิน) จำนวน 1 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First234567891011Last

ค้นหาประกาศ