แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องขายหม้อแปลง เก่าชำรุด ขนาดต่าง ๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องขายหม้อแปลง เก่าชำรุด ขนาดต่าง ๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุ ประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 9 รายการ ของ กฟจ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3-008/2561

ประกาศขายพัสดุ ประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 9 รายการ ของ กฟจ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3-008/2561

ประกาศขายรถยนต์กระบะบรรทุก 2 ตัน จำนวน 1 คัน ของ กฟอ.ระโนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3-007/2561

ประกาศขายรถยนต์กระบะบรรทุก 2 ตัน จำนวน 1 คัน ของ กฟอ.ระโนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3-007/2561

ขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2 จำนวน 4435 ก.ก. ที่ คลังพัสดุ กฟจ.เลย
ขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2  จำนวน 4435 ก.ก. ที่ คลังพัสดุ กฟจ.เลย

ขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2 จำนวน 4435 ก.ก. ที่ คลังพัสดุ กฟจ.เลย

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายพัสดุประเภท หม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายพัสดุประเภท หม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายพัสดุประเภท หม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First56575859606162636465

ค้นหาประกาศ