แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ ซีที.วีที. ชำรุด จำนวน 4 รายการ 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ ซีที.วีที. ชำรุด จำนวน 4 รายการ 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเวียงชัย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเวียงชัย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด จำนวน 5 รายการ 382 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด จำนวน 5 รายการ 382 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 703 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 703 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 703 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 2 รายการ 973 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 2 รายการ 973 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 772 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 772 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 3 รายการ 480 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 3 รายการ 480 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 695 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 695 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 695 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง เรื่องขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง เรื่องขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ