แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 677 เครื่อง กฟอ.แม่สอด จ.ตาก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 677 เครื่อง กฟอ.แม่สอด จ.ตาก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 980 เครื่อง กฟอ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 980 เครื่อง กฟอ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ 400 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ 400 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 312 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 312 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ 352 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ 352 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ 304 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ 304 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอจุน ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 960 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอจุน ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 960 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 704 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 704 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่แตง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ 690 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่แตง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ 690 เครื่อง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ