แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของ การไฟฟ้าสาขาตำบลฉลอง โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของ การไฟฟ้าสาขาตำบลฉลอง โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เรื่องการขายรถยนต์ทะเบียน บท-931ชัยนาท ยี่ห้อ อีซูซุ บรรทุก 2 ตัน จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เรื่องการขายรถยนต์ทะเบียน บท-931ชัยนาท ยี่ห้อ อีซูซุ บรรทุก 2 ตัน จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายรถยนต์ หมายเลขทะเบียนบก-4463ชัยนาท ยี่ห้อ ดัสสันบรรทุก 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายรถยนต์ หมายเลขทะเบียนบก-4463ชัยนาท ยี่ห้อ ดัสสันบรรทุก 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 10รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 10รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 16 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 16 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 16 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 342 เครื่อง กฟอ.อู่ทอง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 342 เครื่อง กฟอ.อู่ทอง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 748 เครื่อง กฟอ.อู่ทอง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 748 เครื่อง กฟอ.อู่ทอง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 6 รายการ 483 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 6 รายการ 483 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ