แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ ฉ.1 นภ(บห) 546 ขายทอดตลาดมิเตอร์ซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 12,536เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  เลขที่ ฉ.1 นภ(บห) 546 ขายทอดตลาดมิเตอร์ซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 12,536เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ ฉ.1 นภ(บห) 546 ขายทอดตลาดมิเตอร์ซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 12,536เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอำเภอพังโคน เลขที่ ฉ.1 พคน(คพ) 1639 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 1651 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอำเภอพังโคน เลขที่ ฉ.1 พคน(คพ) 1639 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 1651 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอำเภอพังโคน เลขที่ ฉ.1 พคน(คพ) 1639 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 1651 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย เลขที่ ฉ.1 นค(คพ) 599 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ ครบเครื่องและไม่ครบเครื่องจำนวน 6779 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย เลขที่ ฉ.1 นค(คพ) 599 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ ครบเครื่องและไม่ครบเครื่องจำนวน 6779 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย เลขที่ ฉ.1 นค(คพ) 599 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ ครบเครื่องและไม่ครบเครื่องจำนวน 6779 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ฉ.1 บฬ.(คพ)1155 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 5,964 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ  เลขที่ ฉ.1 บฬ.(คพ)1155 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 5,964 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ฉ.1 บฬ.(คพ)1155 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 5,964 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น (มะลิวัลย์)จังหวัดขอนแก่น เลขที่ ฉ.1 ขก.2 (มลว.)(มต) 704 ขาดทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 7,080 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น (มะลิวัลย์)จังหวัดขอนแก่น เลขที่ ฉ.1 ขก.2 (มลว.)(มต) 704 ขาดทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 7,080 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น (มะลิวัลย์)จังหวัดขอนแก่น เลขที่ ฉ.1 ขก.2 (มลว.)(มต) 704 ขาดทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 7,080 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี เลขที่ ฉ.1 (คพ.) 567 ขาดทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 3,270 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี เลขที่ ฉ.1 (คพ.) 567 ขาดทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 3,270 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี เลขที่ ฉ.1 (คพ.) 567 ขาดทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 3,270 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เลขที่ ฉ.1 นพ.(คพ)641 ขาดทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 2,020 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เลขที่  ฉ.1 นพ.(คพ)641 ขาดทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 2,020 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เลขที่ ฉ.1 นพ.(คพ)641 ขาดทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 2,020 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย เลขที่ ฉ.1 ลย(คพ)658 ขายทอดตลาดมิเตอร์ ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 6,637 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย เลขที่ ฉ.1 ลย(คพ)658 ขายทอดตลาดมิเตอร์ ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 6,637 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย เลขที่ ฉ.1 ลย(คพ)658 ขายทอดตลาดมิเตอร์ ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 6,637 เครื่อง

First51525354555657585960Last

ค้นหาประกาศ