แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 226 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 226 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 226 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ฉ.1 บฬ.(คพ) 1402 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 5,423 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ  เลขที่ ฉ.1 บฬ.(คพ) 1402 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 5,423 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ฉ.1 บฬ.(คพ) 1402 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 5,423 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร เลขที่ ฉ.1 สน(คพ) 670 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 4,255 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร  เลขที่ ฉ.1 สน(คพ) 670 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 4,255 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร เลขที่ ฉ.1 สน(คพ) 670 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 4,255 เครื่อง

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.อู่ทอง

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.อู่ทอง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย เลขที่ ฉ.1 นค(มต) 748 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ ครบเครื่องและไม่ครบเครื่องจำนวน 1575 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย เลขที่ ฉ.1 นค(มต) 748 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ ครบเครื่องและไม่ครบเครื่องจำนวน 1575 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย เลขที่ ฉ.1 นค(มต) 748 ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ ครบเครื่องและไม่ครบเครื่องจำนวน 1575 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ขอนแก่น เลขที่ ฉ.1 ขก(มต) 981 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 21,084เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ขอนแก่น  เลขที่ ฉ.1 ขก(มต) 981 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 21,084เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ขอนแก่น เลขที่ ฉ.1 ขก(มต) 981 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 21,084เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ขอนแก่น เลขที่ ฉ.1 ขก(มต) 983 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 4974 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ขอนแก่น  เลขที่ ฉ.1 ขก(มต) 983 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 4974 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ขอนแก่น เลขที่ ฉ.1 ขก(มต) 983 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 4974 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 มะลิวัลย์ เลขที่ ฉ.1 ขก.2(มลว.) 784 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 625 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 มะลิวัลย์  เลขที่ ฉ.1 ขก.2(มลว.) 784 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 625 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 มะลิวัลย์ เลขที่ ฉ.1 ขก.2(มลว.) 784 ขายทอดตลาดมิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 625 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เลขที่ ฉ.1 นพ.(คพ)640 ขายทอดตลาดมิเตอร์ซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 13,431 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม  เลขที่ ฉ.1 นพ.(คพ)640 ขายทอดตลาดมิเตอร์ซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 13,431 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เลขที่ ฉ.1 นพ.(คพ)640 ขายทอดตลาดมิเตอร์ซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 13,431 เครื่อง

First50515253545556575859Last

ค้นหาประกาศ