แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 5 รายการ 409 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 5 รายการ 409 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปักธงชัย เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปักธงชัย เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอป่าซาง ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 833 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอป่าซาง ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 833 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 482 เครื่อง ของ กฟอ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 482 เครื่อง ของ กฟอ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 482 เครื่อง ของ กฟอ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สะเดา เลขที่ ต.3-052/2562 เรื่อง ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สะเดา เลขที่ ต.3-052/2562 เรื่อง ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่ เลขที่ ต.3-051/2562 เรื่อง ขายซีที่.วีที.ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่ เลขที่ ต.3-051/2562 เรื่อง ขายซีที่.วีที.ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 959เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 959เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 51เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 51เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่ลาว ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 179 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่ลาว ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 179 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่ลาว ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 6 รายการ 182 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่ลาว ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 6 รายการ 182 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ