แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภท มิเตอร์ชำรุด จำนวน 580 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภท มิเตอร์ชำรุด จำนวน 580 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ระโนด เลขที่ ต.3-012/2563 เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ระโนด เลขที่ ต.3-012/2563 เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 5 รายการ 395 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 5 รายการ 395 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจอมทอง เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 12 รายการ 621 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจอมทอง เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 12 รายการ 621 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจอมทอง เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 570 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจอมทอง เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 570 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 2 รายการ 259 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 2 รายการ 259 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงชัย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 770 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงชัย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 770 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงชัย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 578 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงชัย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 578 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 924 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 924 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 2 รายการ 840 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 2 รายการ 840 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First36373839404142434445Last