แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 720 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 720 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย ขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 รายการ 529 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย ขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 รายการ 529 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เรื่องเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เรื่องเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เรื่องเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์, CT, VT ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์, CT, VT ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เรื่องขายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เรื่องขายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 5 รายการ 785 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 5 รายการ 785 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 5 รายการ 561 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 5 รายการ 561 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) เรื่องขายเพอร์ซัลนอลคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) เรื่องขายเพอร์ซัลนอลคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ รวม472เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ รวม472เครื่อง

First35363738394041424344Last

ค้นหาประกาศ