แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-054/2562 เรื่อง ขายรถยนต์กระบะบรรทุกชำรุดขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-054/2562 เรื่อง ขายรถยนต์กระบะบรรทุกชำรุดขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.) ข.04/2562
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.) ข.04/2562

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.) ข.04/2562

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2กบญ.(บพ.) ข.03/2562
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2กบญ.(บพ.) ข.03/2562

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2กบญ.(บพ.) ข.03/2562

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สายบุรี เลขที่ ต.3-053/2562 เรื่อง ขายเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สายบุรี เลขที่ ต.3-053/2562 เรื่อง ขายเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 401 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 401 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 2 รายการ 400 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 2 รายการ 400 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ