แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์, ซีที, วีที ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์, ซีที, วีที ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขาดต่างๆ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขาดต่างๆ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขาดต่างๆ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี เรื่อง การขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทยานพาหนะชำรุดที่ซ่อมไม่ได้พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทยานพาหนะชำรุดที่ซ่อมไม่ได้พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทยานพาหนะชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทยานพาหนะชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเถิน เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 3 รายการ 720 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเถิน เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 3 รายการ 720 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายรถยนต์เก๋ง(ยี่ห้อมิตซูบิชิ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายรถยนต์เก๋ง(ยี่ห้อมิตซูบิชิ) จำนวน  1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายรถยนต์เก๋ง(ยี่ห้อมิตซูบิชิ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ