แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 8 รายการ 254 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 8 รายการ 254 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 6 รายการ 886 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 6 รายการ 886 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 11 รายการ 685 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 11 รายการ 685 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 7 รายการ 727 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 7 รายการ 727 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 5 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน  5 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 5 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 9 รายการ 795 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 9 รายการ 795 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 240 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 240 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 2 รายการ 360 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 2 รายการ 360 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 360 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง เรื่องขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 360 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 380เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 380เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last