แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 312 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 312 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ 352 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ 352 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ 304 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ 304 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอจุน ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 960 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอจุน ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 960 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 704 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 704 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่แตง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ 690 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่แตง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ 690 เครื่อง

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 852 เครื่อง กฟอ.บ้านตาก จ.ตาก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 852 เครื่อง กฟอ.บ้านตาก จ.ตาก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 593 เครื่อง กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 593 เครื่อง กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา เรื่อง การขายถังน้ำสูงเหล็กอาบสังกะสี ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา เรื่อง การขายถังน้ำสูงเหล็กอาบสังกะสี ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First30313233343536373839Last

ค้นหาประกาศ