แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 888เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 888เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องขายรถเก๋งสองตอน ยี่ห้อมิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องขายรถเก๋งสองตอน ยี่ห้อมิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ประโคนชัย เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ประโคนชัย เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 2 รายการ 191 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 2 รายการ 191 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอบ้านโฮ่ง ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 7 รายการ 786 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอบ้านโฮ่ง ขายมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 7 รายการ 786 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทหม้อแปลง มิเตอร์ ซีที. วีที. และรถบรรทุกติดตั้งเครน ขนาด 6 ตัน ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทหม้อแปลง มิเตอร์ ซีที. วีที. และรถบรรทุกติดตั้งเครน ขนาด 6 ตัน ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เรื่องการขายรถยนต์ จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เรื่องการขายรถยนต์ จำนวน  1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เรื่องการขายรถยนต์ จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายรถจักยานยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายรถจักยานยนต์ จำนวน  3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายรถจักยานยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 164 เครื่อง กฟจ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง	เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 164 เครื่อง	กฟจ.ระยอง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 164 เครื่อง กฟจ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 496เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 496เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First28293031323334353637Last

ค้นหาประกาศ